top of page
  • Writer's pictureMarcus Ellgaard

Hvorfor er Træning godt når du har smerter?

Mange med længerevarende smerter er enten bange for styrketræning, har haft dårlige oplevelser med det tidligere eller noget helt tredje.

En skam da langsomt progredierende træning ofte er vejen frem for dem som har døjet med smerter igennem lang tid.

Der er en del positive ting fysisk ved træning:

- Øget muskelstyrke

- Øget led og knogledensitet

- Øget muskelmasse

- Bedre iltoptagelse (ja styrketræning øger også iltoptagelsen. Det er ikke kun konditionstræning som gør det).


Men derudover sker der også andre ting som kan påvirke ens smerter i den rigtige retning:

- Nervesystemet tilvænner sig til belastning. Dvs kan du løfte 10 kg nu og 50 kg om to måneder så vil nervesystemet ikke længere vurdere 10 kg som værende en "trussel" mod organismen. Det er netop nervesystemets opgave. At vurdere hvad der er en trussel for kroppen.

- Bedre mentalt velvære og ved en øget styrke og bedre fysik også mere tilfredshed med sig selv, hvilket kan have rigtig meget at sige ift håndteringen af smerter.

- I længden mindre stresshormon. Selvom man lige efter træning oplever stignig i kortisol (stresshormon), så vil en konditioneret krop generelt i længden nedsætte kortisol. Øget kortisol kan bidrage til øgede smerter. Derfor er en akut øgning efter træning ok, men vi vil helst ikke have kronisk eleveret kortisol.


Så alt i alt bidrager træning (både styrke og konditionstræning) til mindre smerter ved at styrke kroppen fysisk, tilvænne nervesystemet til belastning og forbedre ens mentale velvære, hvilket også vil give forbedret søvn og generel restitution.


6 views0 comments

Recent Posts

See All

- Øget styrke Gør hverdagen nemmere. Ting du syntes var tunge at løfte før føles nu lette. Hvis man f.eks er ældre og syntes det er tungt at bære indkøbsposerne ud i bilen, så vil det gøre en væsentli

I mange år har der været en misforståelse omkring fysioterapi. For mange er en fysioterapeut en sundhedsfaglig person som kan give massage og øvelser. Det er muligt det har været sådan for 15-20 år si

bottom of page